[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: skrypcik upartyOn Wed, Feb 05, 2003 at 10:40:26PM +0100, Michal Politowski wrote:
> On Wed,  5 Feb 2003 22:14:17 +0100, Marcin Owsiany wrote:
> > On Wed, Feb 05, 2003 at 09:51:25PM +0100, Aleksander Różyło wrote:
> > > jesli wielkosc pliku wynosi wiecej niz np. 5 bytes to zrob (cos tam)
> > > jak to zapisac?
> > 
> > Na przykład:
> > 
> > size=`ls -l plik|awk '{ print $5 }'`
> 
> size=$(stat --format %s plik)
> 
> stat jest w coreutils,

stat jest słodki, ale w woodym jest w osobnym pakiecie. ls|awk też
działa, a nie wymaga instalacji niczego dodatkowego.

> nie widzę powodów do nieużywania.

Poza w/w ja też nie.

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: