[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: skrypcik upartyOn Tue, Feb 04, 2003 at 04:29:04PM +0100, Aleksander Różyło wrote:
> Hail.
> 
> stworzylem skrypcik w shellu ktorego fragment zalaczam:
> 
> for folder in `cat /oko/add | grep ^/data/ | awk '{print $1}'`; do
> line=`cat /oko/add | grep ^$folder[[:space:]]`
> user=`echo $line | awk '{print $2}'`
> haselko=`userdbpw < $user`
  
  haselko=`echo $user | userdbpw`

Nie o to raczej chodziło? Czy rzeczywiście masz tam plik o takiej nazwie
jak nazwa usera?

> dodatkowe pytanie: jak sie za dlugo bawie tym skryptem to w koncu wywala
> komunikat grep: memory exhausted - i faktycznie zero wolnego ramu sie robi-

Jak dla mnie jakiś skrypt wywołuje sam siebie (bezpośrednio lub
pośrednio).

> jak sie "pozbywac" tych buffersow grepa zeby po jakims czasie nie
> przeprlnily sie?

To tylko złudzenie, że grep zapełnia pamięć...

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: