[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem z mysqlOn Mon, Feb 03, 2003 at 02:37:06AM +0100, |K a C z Y| wrote:
> On Sun, 2 Feb 2003, Marcin Owsiany wrote:
> > > jest sobie serwerek, stoi na nim mysqld  Ver 3.23.55
> > 
> > unstable na serwerze? Odważny jesteś..
> 
> a panowie z mysql'a zarzekają się, że to jest stable ;-)

Akurat opinie takich panów mało mnie obchodzą, podobnie jak opinie panów
od PHP.

> P.S
> Za dużo czasu spędza pan z Debianem panie Marcinie :-) 

To się tak mówi.. do czasu :->

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: