[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem z mysqlOn Mon, Feb 03, 2003 at 06:20:08PM +0100, calebr wrote:
> > unstable na serwerze? Odważny jesteś..
> 
> Wlasnie, czemu nie?
> Jakas lektura.

np. http://www.debian.org/security/faq#testing

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: