[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem z mysqlOn Sun, Feb 02, 2003 at 02:43:45AM +0100, Aleksander Różyło wrote:
> jest sobie serwerek, stoi na nim mysqld Ver 3.23.55

unstable na serwerze? Odważny jesteś..

>   ERROR 2013: Lost connection to MySQL server during query

Mnie to wygląda raczej na wykopujący się proces serwera niż na
"świadome" zerwanie połączenia z jego strony. W logach nic nie ma?

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>       http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216 FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75 D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: