[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tapaaminen Helsingissä?Minulle kelpaa torstaina kello 19.00, voidaan aloittaa vaikka Colden
Starissa mutta olisi hyvä päästä johonkin paikkaan mistä saa ruokaa
koska olen kyllä nälkäinen tuohon aikaan illasta.

Onko Colden Star siis makkaratalossa?

-- 
Tapio Lehtonen
Tapio.Lehtonen@IKI.FI
GPG public key from http://www.iki.fi/Tapio.Lehtonen

Attachment: pgp7p9IeIPMSB.pgp
Description: PGP signature


Reply to: