[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Tapaaminen Helsingissä.Olemme työkaverin kanssa helsingissä (tjsp) koulutuksessa seuraavan
viikon ajan, ja tietenkin olisi viisasta jos samalla kaikki kynnelle
kykenevät raahautuisivat johonkin sopivaan paikkaan (baari?) jossa
tutkittaisiin toistemme yksityiset osat (lue ajokortti, tjsp) ja taas
saataisiin tätä suomen sisäistä avainrinkiä vahvistettua.

Majailemme hotelli vaakunassa joten helsinkiä tuntemattomana tietenkin
kannatan paikkaa joka on kyseisen hotellin läheisyydessä.

 -- Sami

-- 
			  -< Sami Haahtinen >-
      -[ Is it still a bug, if we have learned to live with it? ]-
	-< 2209 3C53 D0FB 041C F7B1  F908 A9B6 F730 B83D 761C >-

Attachment: pgpOOrqoLGqEI.pgp
Description: PGP signature


Reply to: