[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: su - kees en DISPLAY voor keesOn Sat, 20 Mar 2021 21:42:28 +0100
Geert Stappers <stappers@stappers.nl> wrote:

>   xhost +si:local:kees
>   echo $DISPLAY

xhost wordt om security redenen wel afgeraden. Je kunt daarentegen ook
de xauth-cookie gebruiken:

COOKIE=$(xauth list ${DISPLAY} | egrep -wo '[0-9a-f]{32,32}')
sudo -u kees xauth -f /home/kees/.Xauthority add ${DISPLAY} . ${COOKIE}

sudo -u kees XAUTHORITY=/home/kees/.Xauthority /path/to/executable

R.

-- 
richard lucassen
http://contact.xaq.nl/


Reply to: