[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: su - kees en DISPLAY voor keesOn Sun, Mar 21, 2021 at 09:44:45AM +0100, Richard Lucassen wrote:
> xhost wordt om security redenen wel afgeraden.

`xhost +` wordt om security redenen wel afgeraden.
Vandaar de subtielere  `xhost +si:local:kees`
Om een of andere reden gaat dat nu niet meer,
een `xhost +local` wel. Niet heel subtiel.

> Je kunt daarentegen ook de xauth-cookie gebruiken:
> 
> COOKIE=$(xauth list ${DISPLAY} | egrep -wo '[0-9a-f]{32,32}')
> sudo -u kees xauth -f /home/kees/.Xauthority add ${DISPLAY} . ${COOKIE}
> 
> sudo -u kees XAUTHORITY=/home/kees/.Xauthority /path/to/executable

Daarmee aan de slag gegaan en na wat expirimenten:


  sudo -u kees   xterm &


En in die Xterm heb ik de gewenste "su - kees" en DISPLAY gevuld.
Dank.


Groeten
Geert Stappers
-- 
Silence is hard to parse


Reply to: