[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: su - kees en DISPLAY voor keesOn Sat, Mar 20, 2021 at 09:42:28PM +0100, Geert Stappers wrote:
> On Sat, Mar 20, 2021 at 09:22:24PM +0100, Geert Stappers wrote:
> > Hoi,
> > 
> > Computer met XCFE  daar kan ik `su - kees` doen.
> > Als user kees mag ik geen grafische opstarten
> > want DISPLAY staat niet goed.
> > 
> > Hoe dat wel goed te zetten?
> > 
> 
> Vooraf aan de "switch user"
> 
>   xhost +si:local:kees

Om toestemming te geven voor iets op grafisch scherm te zetten.


>   echo $DISPLAY

Om waarde op te vragen, was  :0.0
 
> Wissel van gebruiker
> 
>   su - kees
 
Er wordt om wachtwoord van kees gevraagd

 
> En als `kees`
> 
>   export DISPLAY=0.0

De eerder opgevraagde waarde opgeven


>   xterm

Grafische applicatie opstarten,
dat is waar het om ging.Groeten
Geert Stappers

P.S.

Tips hoe het anders kan zijn welkom.
-- 
Silence is hard to parse


Reply to: