[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: su - kees en DISPLAY voor keesOn Sat, Mar 20, 2021 at 09:22:24PM +0100, Geert Stappers wrote:
> Hoi,
> 
> Computer met XCFE  daar kan ik `su - kees` doen.
> Als user kees mag ik geen grafische opstarten
> want DISPLAY staat niet goed.
> 
> Hoe dat wel goed te zetten?
> 

Vooraf aan de "switch user"

  xhost +si:local:kees
  echo $DISPLAY

Wissel van gebruiker

  su - kees


En als `kees`

  export DISPLAY=0.0
  xtermGroeten
Geert Stappers
-- 
Silence is hard to parse


Reply to: