[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

su - kees en DISPLAY voor keesHoi,

Computer met XCFE  daar kan ik `su - kees` doen.
Als user kees mag ik geen grafische opstarten
want DISPLAY staat niet goed.

Hoe dat wel goed te zetten?Groeten
Geert Stappers
-- 
Silence is hard to parse


Reply to: