[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Met welke pdf-lezer worden pdf's geopend?Hallo, 

Ik begrijp het. Ikzelf ben blind en dus wilde ik een programma dat
teksten kan voorlezen. Omdat ik niets kon vinden ben ikzelf maar gaan 
programmeren. Ebook-speaker leest nu ook zwartdruk post voor via OCR.

  Met vriendelijke groet,
  
    Jos.
    
On Tue, Apr 28, 2020 at 10:38:59PM +0200, Sjoerd Hiemstra wrote:
> Jos Lemmens schreef:
> > ebook-speaker gebruikt espeak om de tekst voor te lezen.
> > Zorg dus dat espeak geinstalleerd is.
> > Zie "man ebook-speaker" voor meer info.
> 
> espeak wordt al automatisch meegeïnstalleerd.
> Op stable kom ik verder. Na een 'ebook-speaker file.pdf' verschijnt
> onderstaande tekst. Ah, ik zie dat je het programma zelf hebt gemaakt.
> Maar ja, nu zou ik wel kunnen gaan uitpluizen wat me nu te doen staat,
> maar een programma dat tekst voorleest, interesseert me ook eigenlijk
> zo weinig. Dus ik heb de neiging om het hierbij maar te laten.
> 
> 
> eBook-speaker - Version 5.0 - (C)2018 J. Lemmens            UNTITLED
> 'h' for help --------------- level: 1 of 1 ---- total phrases: 126 ------- 1/1 -
> 
> Select a Text-To-Speech application
> 
>   1 espeak -f eBook-speaker.txt -w eBook-speaker.wav -v LC
>   2 flite eBook-speaker.txt eBook-speaker.wav
>   3 espeak -f eBook-speaker.txt -w eBook-speaker.wav -v mb-nl2
>   4 text2wave eBook-speaker.txt -o eBook-speaker.wav
>   5 swift -n Lawrence -f eBook-speaker.txt -m text -o eBook-speaker.wav
> 
> 
> Provide a new TTS.
> 
> Be sure that the new TTS reads its information from the file
> eBook-speaker.txt and that it writes to the file eBook-speaker.wav.
> 
> Press DEL to delete a TTS
>   -------------------------------------------------------------
> 

-- 

  Sent from Debian GNU/Linux 9

  -------------------------------
  Jos Lemmens
  The Netherlands
  E-mail: jos@jlemmens.nl
  Homepage: www.jlemmens.nl


Reply to: