[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Met welke pdf-lezer worden pdf's geopend?Hallo, 

ebook-speaker gebruikt espeak om de tekst voor te lezen.
Zorg dus dat espeak geinstalleerd is.
Zie "man ebook-speaker" voor meer info.

  Groet,

   Jos.

On Tue, Apr 28, 2020 at 02:48:40PM +0200, Sjoerd Hiemstra wrote:
> Jos Lemmens schreef:
> > Ik laat pdf's door ebook-speaker voorlezen.
> > 
> >  jos@jojo:~ % ebook-speaker file.pdf
> 
> Hm, leuk om eens uit te proberen. Al heb ik het op Bullseye nog niet aan
> de praat gekregen. In een razend tempo vliegen in xterm wat regels voorbij,
> en geen geluid.
> 

-- 

  Sent from Debian GNU/Linux 9

  -------------------------------
  Jos Lemmens
  The Netherlands
  E-mail: jos@jlemmens.nl
  Homepage: www.jlemmens.nl


Reply to: