[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Met welke pdf-lezer worden pdf's geopend?On Tue, Apr 28, 2020 at 12:43:05PM +0200, Sjoerd Hiemstra wrote:
> Wanneer, in wat voor programma dan ook, een pdf kan worden geopend
> (bijvoorbeeld een helpbestand), dan wordt die pdf getoond met Okular.

Ik denk dat die conclusie ie wat kort door de bocht is,
maar dat terzijde.
 
> Wat ik me al tijden afvraag: waardoor wordt dat bepaald?
> In dat alternatives-systeem kan ik het nergens vinden.
> 
> # update-alternatives --get-selections | grep -i okular
> #
> 
> Niets! Maar waar zou dat dan in te stellen zijn?
> 

Waarschijnlijk zoek  je  `/etc/mailcap`.  Dat bestand begint met

#  MIME media types and programs that process those types
#
#  Much of this file is generated automatically by the program
#  "update-mime".
#  Please see the "update-mime" man page for more information.


Laat een keer weten wat je er mee kon.

 
Groeten
Geert Stappers
-- 
Silence is hard to parse


Reply to: