[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Met welke pdf-lezer worden pdf's geopend?Jos Lemmens schreef:
> ebook-speaker gebruikt espeak om de tekst voor te lezen.
> Zorg dus dat espeak geinstalleerd is.
> Zie "man ebook-speaker" voor meer info.

espeak wordt al automatisch meegeïnstalleerd.
Op stable kom ik verder. Na een 'ebook-speaker file.pdf' verschijnt
onderstaande tekst. Ah, ik zie dat je het programma zelf hebt gemaakt.
Maar ja, nu zou ik wel kunnen gaan uitpluizen wat me nu te doen staat,
maar een programma dat tekst voorleest, interesseert me ook eigenlijk
zo weinig. Dus ik heb de neiging om het hierbij maar te laten.


eBook-speaker - Version 5.0 - (C)2018 J. Lemmens            UNTITLED
'h' for help --------------- level: 1 of 1 ---- total phrases: 126 ------- 1/1 -

Select a Text-To-Speech application

  1 espeak -f eBook-speaker.txt -w eBook-speaker.wav -v LC
  2 flite eBook-speaker.txt eBook-speaker.wav
  3 espeak -f eBook-speaker.txt -w eBook-speaker.wav -v mb-nl2
  4 text2wave eBook-speaker.txt -o eBook-speaker.wav
  5 swift -n Lawrence -f eBook-speaker.txt -m text -o eBook-speaker.wav


Provide a new TTS.

Be sure that the new TTS reads its information from the file
eBook-speaker.txt and that it writes to the file eBook-speaker.wav.

Press DEL to delete a TTS
  -------------------------------------------------------------


Reply to: