[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: optimaliseren ssd en hddDiederik de Haas schreef op wo 25-11-2015 om 12:29 [+0100]:
On Wednesday 25 November 2015 11:47:36 Frank Voncken wrote:
> Wat ik wil, en wat mij het
> meest verstandigst lijkt, is ssd voor basissysteem en hdd voor data te
> gebruiken. Debian is reeds op ssd geinstalleerd. Ik dacht aan om via
> fstab link tussen ssd en hdd te kunnen maken. 

Het woord 'data' kan je interpreteren op diverse manieren. Je kan zeggen dat 
hetgeen in /home staat data is, maar er zijn goed argumenten te bedenken dat 
/var en /tmp ook tot die categorie behoren en beter op de HDD geplaatst kunnen 
worden en niet op de SSD. Om het eenvoudig te houden ga ik ervan uit dat je 
alleen /home op je HDD wilt plaatsen.

Voor de volledigheid wijs ik er op dat je tijdens de installatie zelf je 
partitie indeling aan kan maken en daarbij de mount points instellen. Dan 
configureert de installer alles gelijk goed voor je en hoef je niet achteraf 
fstab aan te passen en data te verplaatsen.

Mmm, dan had ik het al tijdens de installatie moeten doen. Oké. Geen probleem, nu ik weet hoe dat probleem met nvidia opgelost moet worden. Er staan verder ook geen data op beide schijven.
Wat is nu de beste aanpak voor de partitie indeling tijdens de installatie op het systeem met ssd en hdd? Ik heb nog nooit aangepaste /var en /tmp en /home en zo gedaan.

Frank


Reply to: