[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: optimaliseren ssd en hddDrukte per ongeluk een verkeerde toets combinatie in waardoor de mail 
verstuurd werd voordat ik klaar was.

On Wednesday 25 November 2015 11:47:36 Frank Voncken wrote:
> Wat ik wil, en wat mij het
> meest verstandigst lijkt, is ssd voor basissysteem en hdd voor data te
> gebruiken. Debian is reeds op ssd geinstalleerd. Ik dacht aan om via
> fstab link tussen ssd en hdd te kunnen maken. 

Het woord 'data' kan je interpreteren op diverse manieren. Je kan zeggen dat 
hetgeen in /home staat data is, maar er zijn goed argumenten te bedenken dat 
/var en /tmp ook tot die categorie behoren en beter op de HDD geplaatst kunnen 
worden en niet op de SSD. Om het eenvoudig te houden ga ik ervan uit dat je 
alleen /home op je HDD wilt plaatsen.

Voor de volledigheid wijs ik er op dat je tijdens de installatie zelf je 
partitie indeling aan kan maken en daarbij de mount points instellen. Dan 
configureert de installer alles gelijk goed voor je en hoef je niet achteraf 
fstab aan te passen en data te verplaatsen. Als je denkt dat dat 'eng' is, dan 
kan je je situatie eerst oefenen in bv VirtualBox, maar ik vind het makkelijk.

In je fstab heb ik geen verwijzing kunnen vinden naar je harde schijf, dus 
lijkt het erop dat die nu helemaal niet gebruikt wordt. Maar dat wil je 
waarschijnlijk wel even controleren.
Met bv GParted kan je op je HDD vrij eenvoudig een nieuwe partitie maken en 
formatteer die partitie als ext4. Of je die partitie zo groot maakt als de 
hele harde schijf of dat je nog een deel vrij houdt (om bv later /var of iets 
anders erop te plaatsen), laat ik aan jou over. Je kan ook andere tools 
gebruiken, maar GParted is waarschijnlijk het makkelijkst.
Installeer ook alvast 'rsync' en controleer of 'util-linux' (fdisk) 
geïnstalleerd is en zorg dat je weet hoe je een tekst bestand kunt wijzigen 
met bv vim of nano, iig een zonder GUI.

Als je die partitie hebt aangemaakt, vraag dat de GUID van die partitie op via 
'blkid' en gebruik die GUID om alvast een regel aan te maken in je fstab:

# /home on /dev/sdb1
#UUID=<jouw-GUID> /home      ext4  defaults    0    2

Je ziet hier dat ik een #-teken voor die regel heb geplaatst en dat is bewust. 
Een #-teken aan het begin betekent commentaar en dat wil je nu. 
Strikt genomen hoef je dat nog niet te doen, maar het maakt de procedure wat 
makkelijker voor je wanneer je in een beperktere omgeving bent.

Dat zijn de voorbereidingen en ik ga er voor de rest van de procedure van uit 
dat je een echt root account hebt. Als je tijdens de installatie geen root 
wachtwoord hebt ingesteld, dan is je systeem ingericht met sudo en anderen 
zouden dan moeten aangeven wat je moet doen om een echt root account te 
krijgen. 
De root user heeft zijn home directory namelijk in /root/ en als je sudo 
gebruikt, is je home directory in /home/ en die willen we nu juist gaan 
verplaatsen.

Start nu je systeem op in single-user mode, door de grub entry met (single) te 
kiezen en dit zit waarschijnlijk in de advanced/alternative boot options van 
grub. Je zal nu gevraagd worden om het root wachtwoord en type die dan in.

Met 'fdisk -l' krijg je een overzicht van je schijven en partities en kan je 
controleren of je nieuwe partitie inderdaad /dev/sdb1 is. 
Zo niet, pas dan de commando's hierna overeenkomstig aan.

Mount je nieuwe partitie op /mnt/ (# staat nu voor de root prompt):
# mount /dev/sdb1 /mnt

Zorg dat je in '/' bent:
# cd /

Kopieer alles van /home naar /mnt:
# rsync -avz home /mnt

Activeer je nieuwe /home in fstab door het '#' teken weg te halen van de 
volgende regel dmv 'nano /etc/fstab' (of vim of je favoriete tekst editor) en 
sla je gewijzigde /etc/fstab op.
#UUID=<jouw-GUID> /home      ext4  defaults    0    2

Unmount je nieuwe partitie:
# umount /mnt/

Reboot in je bijgewerkte systeem met /home op je HDD:
# reboot

Eventueel zou je /home op je SSD nog kunnen verwijderen om wat schijfruimte 
terug te winnen, maar ik zou er voor kiezen om dat te laten voor wat het is. 
Als je systeem al langer gebruikt en er veel bestanden zijn opgeslagen in 
/home dan is het waarschijnlijk zinvol, maar dat is in jouw geval niet van 
toepassing lijkt me.

Dat zou het volgens mij moeten zijn, maar het is misschien handig om nog even 
te wachten tot anderen het hebben kunnen lezen en reageren voor het geval er 
(grote) fouten in zitten en/of het beter kan. 
Het is waarschijnlijk ook handig om deze mail, maar iig de instructies op 
papier te hebben/zetten, want in single-user mode is het wat lastig om je mail 
te lezen ;-)

Groet,
 Diederik

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: