[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: optimaliseren ssd en hddOeps, mail was te vroeg verzonden ... ben bezig met nieuwe mail.

On Wednesday 25 November 2015 12:29:57 Diederik de Haas wrote:
> On Wednesday 25 November 2015 11:47:36 Frank Voncken wrote:
> > Wat ik wil, en wat mij het
> > meest verstandigst lijkt, is ssd voor basissysteem en hdd voor data te
> > gebruiken. Debian is reeds op ssd geinstalleerd. Ik dacht aan om via
> > fstab link tussen ssd en hdd te kunnen maken.
> 
> Het woord 'data' kan je interpreteren op diverse manieren. Je kan zeggen dat
> hetgeen in /home staat data is, maar er zijn goed argumenten te bedenken
> dat /var en /tmp ook tot die categorie behoren en beter op de HDD geplaatst
> kunnen worden en niet op de SSD. Om het eenvoudig te houden ga ik ervan uit
> dat je alleen /home op je HDD wilt plaatsen.
> 
> Voor de volledigheid wijs ik er op dat je tijdens de installatie zelf je
> partitie indeling aan kan maken en daarbij de mount points instellen. Dan
> configureert de installer alles gelijk goed voor je en hoef je niet achteraf
> fstab aan te passen en data te verplaatsen.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: