[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nouveau vs nvidia in combinatie met GTX 950MOn Saturday 21 November 2015 15:46:08 Paul van der Vlis wrote:
> > No offence, maar dit is in het algemeen (al) onzin 
> 
> Waarom?  Normaal worden packages geupload naar unstable, alleen als dat
> problemen geeft of kan geven, wordt experimental gebruikt. 

Er zijn diverse redenen waarom iets niet naar unstable maar naar experimental 
geupload wordt.
In het geval van Iceweasel worden bv alleen Extended Support Releases (esr) 
geupload naar unstable en alle versies daartussen naar experimental. Redenatie 
is heel simpel: Je wilt alleen een esr versie in stable hebben en als je iets 
upload naar unstable 'loop je het risico' dat het in de volgende stable 
release terecht komt.

> > De driver versie die nu in experimental zit zal naar unstable gaan zodra
> > een  aantal pakketten zijn gemigreerd naar testing.
> 
> Dat kan inderdaad best zo zijn. Weet je toevallig op welke pakketten
> gewacht wordt?

De pakketten die horen bij de source packages glx-alternatives en nvidia-
graphics-drivers (waar een hele lijst binaire packages uit voortkomen).
Er zijn in de afgelopen maanden vrij veel RC bugs gerapporteerd, vnl met glx-
alternatives als oorzaak (ik was geloof ik de eerste met #799948) en die 
moeten eerst allemaal zijn opgelost voordat ze 'gepromoveerd' kunnen worden 
naar testing. Dat punt is nu bijna bereikt en dan zullen er ook diverse nieuwe 
versies naar zowel unstable als experimental worden geupload.

De specifieke details kan je hier vinden: http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/pkg-nvidia-devel

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: