[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nouveau vs nvidia in combinatie met GTX 950MHoi Diderik en anderen,

Op 21-11-15 om 15:24 schreef Diederik de Haas:
> On Saturday 21 November 2015 13:11:44 Paul van der Vlis wrote:
>> Er zit een 4.3 package in experimental, maar dat het in experimental zit
>> is soms een teken dat er iets mis is...
> 
> No offence, maar dit is in het algemeen (al) onzin 

Waarom?  Normaal worden packages geupload naar unstable, alleen als dat
problemen geeft of kan geven, wordt experimental gebruikt. Uiteraard
zijn er allerlei soorten problemen, en soms zijn die "helemaal niet
erg". Wat er hier aan de hand is weet ik niet, en daarom zeg ik ook: "is
soms een teken".

> en in dit geval weet ik zelfs waarom het onzin is.
>
> De driver versie die nu in experimental zit zal naar unstable gaan zodra een 
> aantal pakketten zijn gemigreerd naar testing. 

Dat kan inderdaad best zo zijn. Weet je toevallig op welke pakketten
gewacht wordt?

Hij staat daar al wel een paar weken, terwijl packages vrij snel naar
testing gemigreerd worden.

Groet,
Paul.


-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer Groningen
https://www.vandervlis.nl/

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: