[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nouveau vs nvidia in combinatie met GTX 950MOn Saturday 21 November 2015 13:11:44 Paul van der Vlis wrote:
> Er zit een 4.3 package in experimental, maar dat het in experimental zit
> is soms een teken dat er iets mis is...

No offence, maar dit is in het algemeen (al) onzin en in dit geval weet ik 
zelfs waarom het onzin is. 
De driver versie die nu in experimental zit zal naar unstable gaan zodra een 
aantal pakketten zijn gemigreerd naar testing. 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: