[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: locales en_US.UTF-8On Tue, 2014-11-04 at 10:11 +0100, Diederik de Haas wrote:
> On Tuesday 04 November 2014 09:40:16 Frans van Berckel wrote:
> > # locale
> > LANG=en_US.UTF-8
> > LANGUAGE=en_US.UTF-8
> > LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
> > LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
> > LC_TIME="en_US.UTF-8"
> > LC_COLLATE="en_US.UTF-8"
> > LC_MONETARY="en_US.UTF-8"
> > LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
> > LC_PAPER="en_US.UTF-8"
> > LC_NAME="en_US.UTF-8"
> > LC_ADDRESS="en_US.UTF-8"
> > LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8"
> > LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8"
> > LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8"
> > LC_ALL=en_US.UTF-8
> 
> Let erop dat als LC_ALL gedefinieerd is dat alle andere instellingen overruled, 
> dus kan je het beste daar een lege waarde aan toe kennen.

Super, pas ik LC_ALL even aan. Die staat in /etc/default/locale zag ik.
Mijn vraag uit de vorige mail, waar staan die andere waardes?

Met vriendelijke groet,

Frans van Berckel


Reply to: