[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Zentyal voor Debian [was: Re: locales en_US.UTF-8]On 04/11/14 09:40, Frans van Berckel wrote:
> Nee krijg idd geen lijst. Klopt gaat om Ubuntu 14.04. Zentyal slikt alleen
> niks anders. Als we versie 3.5 (of 4.0) toch eens in de debian next repo
> zouden kunnen krijgen.

Ik heb even rondgezocht, en de Zentyal-ontwikkelaars beloven al drie jaar[1] dat
ze ook Debian gaan supporten, dus ik heb weinig hoop :-).

Maar via diezelfde link kwam ik bij OpenMediaVault terecht[2]. Dit is wel op
Debian gebaseerd, en kan werken op een NAS of op een fileserver. Misschien is
dat iets om uit te proberen?

[1] http://ask.debian.net/questions/what-s-the-debian-based-zentyal-equivalent
[2] http://www.openmediavault.org/

-- 
Matijs

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: