[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: locales en_US.UTF-8On Tue, 2014-11-04 at 10:07 +0100, Matijs van Zuijlen wrote:
> On 04/11/14 09:40, Frans van Berckel wrote:
> > On Tue, 2014-11-04 at 09:11 +0100, Matijs van Zuijlen wrote:
> >> Ik zou en_IE.UTF-8 er bij zetten, omdat dit een goede combinatie is van:
> >> - Engelse tekst
> >> - Euro's als munt
> >> - Voor Nederlanders begrijpelijke datumnotatie.
> > 
> > # locale-gen en_IE.UTF-8
> > Generating locales...
> >   en_IE.UTF-8... done
> > Generation complete.
> > 
> > # dpkg-reconfigure locales
> > Generating locales...
> >   en_IE.UTF-8... up-to-date
> >   en_US.UTF-8... done
> > Generation complete.
> 
> Ah, zo moet dat dus onder Ubuntu.

Ik probeer ook maar wat ...

> > # locale
> > LANG=en_US.UTF-8
> > LANGUAGE=en_US.UTF-8
> > LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
> > LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
> > LC_TIME="en_US.UTF-8"
> > LC_COLLATE="en_US.UTF-8"
> > LC_MONETARY="en_US.UTF-8"
> > LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
> > LC_PAPER="en_US.UTF-8"
> > LC_NAME="en_US.UTF-8"
> > LC_ADDRESS="en_US.UTF-8"
> > LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8"
> > LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8"
> > LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8"
> > LC_ALL=en_US.UTF-8
> 
> Je locale is nu nog en_US.UTF-8. Als je merkt dat datums etc. als MM/DD/JJJJ
> worden weergegeven kun je dus nog de default locale of de locale van je account
> aanpassen naar en_IE.UTF-8.

In /etc/default/locale heb ik alleen maar 'dit' staan en kan ik idd nog
even aanpassen en_IE.UTF-8. Maar waar zet hij de andere waardes?

LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=en_US.UTF-8
LC_ALL=en_US.UTF-8
LC_CTYPE=en_US.UTF-8

> >>> In samba (en met de ftp) client staat er overigens netjes 'Máire
> >>> Brennan/Máire/Moya Brennan' etc etc.
> > 
> > # cd into the directory
> > # ls "Máire Brennan/Máire"
> > 
> > Dit werkt, super.
> 
> Hè, het lijkt er op dat de dingen elke keer dat je dpkg-reconfigure locales
> draaide een beetje beter zijn gaan werken. Klopt die indruk?

Dat is niet zeker. Gebruik dpkg-reconfigure normaal gesproken niet. Of
het is # locale-gen die ik daarvoor draai. Of iets anders? Je weet het
niet. Maar al doende leren we deze leeuwin te temmen :-)

Met vriendelijke groet,

Frans van Berckel


Reply to: