[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: advies over ssd in JessieOn 01/11/14 14:31, Diederik de Haas wrote:
> On Saturday 01 November 2014 10:56:18 Matijs van Zuijlen wrote:
>> Nog een laatste tip: Zet nooit vm.swappiness=0 zoals soms wordt aangeraden.
> 
> Toelichting (evt met links) _waarom_ je dat niet moet doen was informatiever 
> geweest.
> 

Eens :-).

-- 
Matijs

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: