[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GPG probleemOp 15-02-14 01:03, Jelmer Vernooij schreef:
> On Sat, Feb 15, 2014 at 12:57:57AM +0100, Paul van der Vlis wrote:
>> Hallo,
>>
>> Ik kom een raar probleem tegen bij het checken van een signature met
>> GPG. In het Engels is de sig goed, maar in het Nederlands fout:
>>
>> ---------
>> server2:/home/paul/Downloads# gpg --keyid-format long --verify
>> tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso
>> gpg: Ondertekening gemaakt zo 02 feb 2014 12:00:06 CET
>> gpg:        RSA sleutel gebruikt 1202821CBE2CD9C1
>> gpg: Slechte ondertekening van “Tails developers (signing key)
>> <tails@boum.org>”
>> server2:/home/paul/Downloads# LANG=C gpg --keyid-format long --verify
>> tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso
>> gpg: Signature made Sun Feb 2 12:00:06 2014 CET
>> gpg:        using RSA key 1202821CBE2CD9C1
>> gpg: Good signature from "Tails developers (signing key) <tails@boum.org>"
>> gpg:         aka "T(A)ILS developers (signing key)
>> <amnesia@boum.org>"
>> gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
>> gpg:     There is no indication that the signature belongs to the
>> owner.
>> Primary key fingerprint: 0D24 B36A A9A2 A651 7878 7645 1202 821C BE2C D9C1
>> --------
>>
>> Heeft iemand hier een idee wat er mis is? Is dit een blunder in de
>> vertaling of zo?
> Hmm, dat is inderdaad raar. Wat is je default locale? nl_NL.UTF-8?

Ja, inderdaad.

> Misschien gerelateerd aan character sets? Krijg je die melding ook met
> en_US.UTF-8?

De output is dan hetzelfde als bij LANG=C

Met vriendelijke groet,
Paul van der Vlis

----
-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer, Groningen
http://www.vandervlis.nl


Reply to: