[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GPG probleemOn Saturday 15 February 2014 00:57:57 Paul van der Vlis wrote:
> Ik kom een raar probleem tegen bij het checken van een signature met
> GPG. In het Engels is de sig goed, maar in het Nederlands fout:

Ik heb geprobeerd je probleem te reproduceren, maar bij mij gaat het goed.
Maar ik denk wel dat mijn systeem op diverse manieren verschillend is van de 
jouwe. Ik draai namelijk Testing/Sid en mijn systeem is helemaal engels 
(vandaar dat zelfs bij nl_NL.UTF-8 de melding in het engels is).

diederik@bagend:~/downloads/torrents/completed/tails-i386-0.22.1$ gpg --keyid-
format long --verify tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso
gpg: Signature made Sun 02 Feb 2014 12:00:06 PM CET
gpg:        using RSA key 1202821CBE2CD9C1
gpg: Good signature from "Tails developers (signing key) <tails@boum.org>"
gpg:         aka "T(A)ILS developers (signing key) <amnesia@boum.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:     There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 0D24 B36A A9A2 A651 7878 7645 1202 821C BE2C D9C1
diederik@bagend:~/downloads/torrents/completed/tails-i386-0.22.1$ 
LANG=nl_NL.UTF8 gpg --keyid-format long --verify tails-i386-0.22.1.iso.sig 
tails-i386-0.22.1.iso
gpg: Signature made Sun Feb 2 12:00:06 2014 CET
gpg:        using RSA key 1202821CBE2CD9C1
gpg: Good signature from "Tails developers (signing key) <tails@boum.org>"
gpg:         aka "T(A)ILS developers (signing key) <amnesia@boum.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:     There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 0D24 B36A A9A2 A651 7878 7645 1202 821C BE2C D9C1
diederik@bagend:~/downloads/torrents/completed/tails-i386-0.22.1$ 
LANG=nl_NL.iso-8859-1 gpg --keyid-format long --verify tails-
i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso
gpg: Signature made Sun Feb 2 12:00:06 2014 CET
gpg:        using RSA key 1202821CBE2CD9C1
gpg: Good signature from "Tails developers (signing key) <tails@boum.org>"
gpg:         aka "T(A)ILS developers (signing key) <amnesia@boum.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:     There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 0D24 B36A A9A2 A651 7878 7645 1202 821C BE2C D9C1


-- 
GPG: 0x138E41915C7EFED6

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: