[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dependencies> > String found where operator expected at ./zoek.pl line 4, near
> > "/^Depends:.*libopus/m and print $Source'"
> >  (Might be a runaway multi-line '' string starting on line 2)
> >   (Missing semicolon on previous line?)
> > syntax error at ./zoek.pl line 4, near "/^Depends:.*libopus/m and print
> > $Source'"
> > Execution of ./zoek.pl aborted due to compilation errors.
> >
> > ... wat doe ik niet goed? Begin het script met #!/usr/bin/perl
> 
> Voor wat het waard is, bij mij gaat "knippen en plakken" van
> 
> perl -wnle 'BEGIN { $/="" }
> /^Source: \K.*/m and $Source = $&;
> /^Depends:.*libopus/m and print $Source' /var/lib/apt/lists/*Packages
> 
> gewoon goed.
> 
> Een eventueel tussenstap:
> 
> perl -e 'printf("Hello World\n");'
> 
> knippen en plakken in een command line interface "terminal"

Op de pompt werkt het in der daad. Leuk, krijg alleen een ander lijstje.

vlc
gst-plugins-bad0.10
gst-plugins-bad1.0
opus
opus
mangler
muffin
oprofile
vlc
vlc


Reply to: