[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DependenciesOp 2014-02-03 om 12:09 schreef Frans van Berckel:
> On Mon, 2014-02-03 at 11:54 +0100, Arjen Bax wrote:
> > Op 3 februari 2014 11:29 schreef Frans van Berckel <fberckel@xs4all.nl>:
> > > Kan je in debian (of op de site) ook zoeken welke software afhankelijk
> > > is van een specifieke lib? In mijn geval van libopus.
> >
> > Met dit script zou het moeten kunnen:
> >
> > perl -wnle 'BEGIN { $/="" }
> > /^Source: \K.*/m and $Source = $&;
> > /^Depends:.*libopus/m and print $Source' /var/lib/apt/lists/*Packages
>
> Arjen,
>
> Bedankt, super, alleen, hmm ...
>
> String found where operator expected at ./zoek.pl line 4, near
> "/^Depends:.*libopus/m and print $Source'"
> (Might be a runaway multi-line '' string starting on line 2)
>  (Missing semicolon on previous line?)
> syntax error at ./zoek.pl line 4, near "/^Depends:.*libopus/m and print
> $Source'"
> Execution of ./zoek.pl aborted due to compilation errors.
>
> ... wat doe ik niet goed? Begin het script met #!/usr/bin/perl

Voor wat het waard is, bij mij gaat "knippen en plakken" van

perl -wnle 'BEGIN { $/="" }
/^Source: \K.*/m and $Source = $&;
/^Depends:.*libopus/m and print $Source' /var/lib/apt/lists/*Packages

gewoon goed.

Een eventueel tussenstap:

perl -e 'printf("Hello World\n");'

knippen en plakken in een command line interface "terminal"

Stuk manual page perl

NAME
    perl - The Perl 5 language interpreter

SYNOPSIS
    perl [ -sTtuUWX ]   [ -hv ] [ -V[:configvar] ]
      [ -cw ] [ -d[t][:debugger] ] [ -D[number/list] ]
      [ -pna ] [ -Fpattern ] [ -l[octal] ] [ -0[octal/hexadecimal] ]
      [ -Idir ] [ -m[-]module ] [ -M[-]'module...' ] [ -f ]
      [ -C [number/list] ]   [ -S ]   [ -x[dir] ]
      [ -i[extension] ]
      [ [-e|-E] 'command' ] [ -- ] [ programfile ] [ argument ]...Groeten
Geert Stappers
--
Leven en laten leven


Reply to: