[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DependenciesOn Monday 03 February 2014 11:58:58 Geert Stappers wrote:
> Zonder de "word count", `aptitude search ~Dlibopus` krijg je de lijst.

En als je daar 'aptitude search ~i~Dlibopus' van maakt, krijg je de lijst ook 
nog eens gefilterd op geinstalleerde pakketten.

Dat werkt niet in 100% van de gevallen, in dat geval moet je er dit van maken:
aptitude search '?narrow(~i, ~Dlibopus)'
-- 
GPG: 0x138E41915C7EFED6

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: