[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DependenciesOp 3 februari 2014 11:29 schreef Frans van Berckel <fberckel@xs4all.nl>:
> Kan je in debian (of op de site) ook zoeken welke software afhankelijk
> is van een specifieke lib? In mijn geval van libopus.

Met dit script zou het moeten kunnen:

perl -wnle 'BEGIN { $/="" }
/^Source: \K.*/m and $Source = $&;
/^Depends:.*libopus/m and print $Source' /var/lib/apt/lists/*Packages

Vriendelijke groet / Kind regards / Vennlig hilsen,
Arjen Bax


Reply to: