[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DependenciesOn Mon, 2014-02-03 at 11:54 +0100, Arjen Bax wrote:
> Op 3 februari 2014 11:29 schreef Frans van Berckel <fberckel@xs4all.nl>:
> > Kan je in debian (of op de site) ook zoeken welke software afhankelijk
> > is van een specifieke lib? In mijn geval van libopus.
> 
> Met dit script zou het moeten kunnen:
> 
> perl -wnle 'BEGIN { $/="" }
> /^Source: \K.*/m and $Source = $&;
> /^Depends:.*libopus/m and print $Source' /var/lib/apt/lists/*Packages

Arjen,

Bedankt, super, alleen, hmm ...

String found where operator expected at ./zoek.pl line 4, near
"/^Depends:.*libopus/m and print $Source'"
 (Might be a runaway multi-line '' string starting on line 2)
  (Missing semicolon on previous line?)
syntax error at ./zoek.pl line 4, near "/^Depends:.*libopus/m and print
$Source'"
Execution of ./zoek.pl aborted due to compilation errors.

... wat doe ik niet goed? Begin het script met #!/usr/bin/perl

Met vriendelijke groet,


Frans van Berckel


Reply to: