[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DependenciesOn Monday 03 February 2014 12:03:28 Arjen Bax wrote:
> Ik wist dat er zoiets moest zijn, maar ik had het scriptje sneller
> klaar dan ik de manual page van aptitude door kan lezen.

http://algebraicthunk.net/~dburrows/projects/aptitude/doc/en/ch02s03s05.html

Ik verwacht niet dat die pagina nog ge-update gaat worden (als dat uberhaupt 
nodig is), dus in de manual moet je 'Search Term Reference' hebben.

-- 
GPG: 0x138E41915C7EFED6

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: