[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DependenciesOp 3 februari 2014 11:58 schreef Geert Stappers <stappers@stappers.nl>:

> Zonder de "word count", `aptitude search ~Dlibopus` krijg je de lijst.

Ik wist dat er zoiets moest zijn, maar ik had het scriptje sneller
klaar dan ik de manual page van aptitude door kan lezen.

Vriendelijke groet / Kind regards / Vennlig hilsen,
Arjen Bax


Reply to: