[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: BADSIGOn Mon, Feb 25, 2013 at 10:12:28PM +0100, Martijn Grendelman wrote:
> On 02/25/2013 10:35 AM, Paul van der Vlis wrote:
> > On 24-02-13 21:28, Wouter Verhelst wrote:
> >> On Wed, Feb 20, 2013 at 11:08:01AM +0100, Martijn Grendelman wrote:
> >>> Op 18-2-2013 19:00, Geert Stappers schreef:
> >>>>> Wat zal er aan de hand zijn, en hoe corrigeer ik dit?
> >>>>
> >>>> Ik zou aan de slag gaan met apt-key
> >>>
> >>> En weer een pareltje van een antwoord, met zoveel nuttige informatie en
> >>> diepgaande inhoud, zoals we die van Geert gewend zijn...
> > 
> > Voor mij was het een antwoord waar ik wel wat mee kon.
> 
> Ok, in dat geval mijn excuses aan Geert. Als ik de vragensteller was
> geweest (en dat had gekund, want ik wist het antwoord ook niet), dan had
> ik aan het antwoord van Geert helemaal niets gehad.
> 

Excuses helemaal aanvaard.

In RFC1855, http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt is het beschreven als

  - A good rule of thumb: Be conservative in what you send and
   liberal in what you receive. You should not send heated messages
   (we call these "flames") even if you are provoked. On the other
   hand, you shouldn't be surprised if you get flamed and it's
   prudent not to respond to flames.


En dan niet het "flame" stuk, maar http://en.wikipedia.org/wiki/Robustness_principle


Cheers
Stappers


Reply to: