[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: BADSIGOn Mon, Feb 18, 2013 at 05:16:28PM +0100, Paul van der Vlis wrote:
> Hallo,
> 
> Op een machine krijg ik deze foutmelding:
> --------
> W: GPG error: http://ftp.nl.debian.org squeeze Release: De volgende
> ondertekeningen waren ongeldig: BADSIG AED4B06F473041FA Debian Archive
> Automatic Signing Key (6.0/squeeze) <ftpmaster@debian.org>
> --------
> 
> Wat zal er aan de hand zijn, en hoe corrigeer ik dit?

Ik zou aan de slag gaan met apt-key


St


Reply to: