[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: BADSIGOn Wed, Feb 20, 2013 at 11:08:01AM +0100, Martijn Grendelman wrote:
> Op 18-2-2013 19:00, Geert Stappers schreef:
> >> Wat zal er aan de hand zijn, en hoe corrigeer ik dit?
> > 
> > Ik zou aan de slag gaan met apt-key
> 
> En weer een pareltje van een antwoord, met zoveel nuttige informatie en
> diepgaande inhoud, zoals we die van Geert gewend zijn...
</sarcasm>

To be fair, de vraag was dat zelf ook. Welke server? Welke connectie? Welke
release? Dat soort dingen is redelijk belangrijk om dit soort zaken te
debuggen...

-- 
Copyshops should do vouchers. So that next time some bureaucracy requires you
to mail a form in triplicate, you can mail it just once, add a voucher, and
save on postage.


Reply to: