[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Samba security-update probleemPaul van der Vlis wrote:
> Wat me overigens verder wat verbaasd is dat de security-update blijkbaar
> wou schrijven naar smb.conf, nog voordat de vraag kwam of smb.conf mag
> worden aangepast.

Als smb.conf niet door de administrator is aangepast kan dat. Als deze smb.conf
wel door de administrator was aangepast lijkt me dit een bug :-).

Groet,
-- 
Matijs

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: