[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Samba security-update probleemOp 2010/3/4 schreef Paul van der Vlis:

> Tijdens de security-update van een (mij vreemde) machine krijg ik de
> volgende foutmelding:
>
> ----------
> Setting up samba-common (2:3.2.5-4lenny9) ...
> sed: cannot rename /etc/samba//sedjVA3pi: Operation not permitted
> dpkg: error processing samba-common (--configure):
>  subprocess post-installation script returned error exit status 4
> ----------
>
> Wat opvalt is dat als ik het nog eens doe, de tekst achter
> "etc/samba//sed" veranderd in b.v. "IB9WZt:".

Lijkt erop dat er een "sed -i" fout gaat. "sed -i" (--in-place) leest
uit de te wijzigen file en schrijft de output naar een tijdelijke file
met een random naam (vandaar sedjVA3pi en sedIB9WZt) en voert aan het
eind een rename uit van de outputfile naar de originele inputfile
(afgekeken van perl).
"Operation not permitted" is errno EPERM, en de manual page van
"rename(3)" http://linux.die.net/man/3/rename zegt daarover:
The S_ISVTX flag is set on the directory containing the file referred
to by [the file] and the caller is not the file owner, nor is the
caller the directory owner, nor does the caller have appropriate
privileges.

S_ISVTX is de sticky bit in de file mode (de t in drwxrwxrwt in ls -ld
/etc/samba). Hoe het kan dat je daar als root geen rechten hebt, weet
ik niet. Mogelijk is het een NFS-directory? (Zou niet mogen bij /etc.)
Of mogelijk heeft het iets te maken met de dubbele // in de filenaam.
Dit zou een enkele moeten zijn.


Vriendelijke groeten,
Arjen Bax


Reply to: