[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Geen toegangsrechtenHallo Karel,

Karel Lucas wrote:
> Als gewone gebruiker krijg ik geen toegang tot mappen waarvan ik
> groepslid ben.  Voorbeeld: map muziek op mijn server heeft uid 0,
> en gid 1006 (groep muziek), en ik ben lid van die groep. Ook de
> uid's en gid's van alle gebruikers komen overeen, zowel op de
> server, als op de clients.  Alle toegangsrechten drwxrwx---.
> Toch kan ik niet in die map komen.  Weet iemand wat hier aan de
> hand is?

Kan bijvoorbeeld zijn dat je geen toegang hebt tot een hoger gelegen directory.
Maar aangezien je het hebt over server en clients, waarmee probeer je toegang te
krijgen? En ben je groepslid op zowel de client als de server?

Groet,
-- 
Matijs

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: