[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Package builden na vertalingPaul van der Vlis wrote:
Wouter Verhelst schreef:
On Mon, Sep 07, 2009 at 10:13:11AM +0200, Paul van der Vlis wrote:
Wouter Verhelst schreef:
Wat er moet gebeuren is dat 'debian/rules clean' niet de mist ingaat als
de source tree al clean is. Dat doe je best door een minteken vóór de
'make distclean' in debian/rules te zetten, like so:

clean:
	dh_testroot
	dh_clean
	-make distclean

(er vanuit gaande dat 'dh_testroot' en 'dh_clean' daar al staan).

Dit werkt inderdaad, bedankt!

Maar wat doet dat minteken eigenlijk?

( Ik ben bang dat ik erg weinig weet van make, en me er wat meer in zou
moeten verdiepen. )

Een "make" stopt er mee als er een error optreed. m.a.w. als een vanuit de Makefile uigevoerd command een andere exit code teruggeeft dan 0.

Een minnetje voor een command in een Makefile geeft voor 'make' aan: als in dit commando een error optreedt, niks van aantrekken, gewoon doorgaan.

Groeten, Heiko


Reply to: