[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Package builden na vertalingWouter Verhelst schreef:
> On Mon, Sep 07, 2009 at 10:13:11AM +0200, Paul van der Vlis wrote:
>> Wouter Verhelst schreef:
>>> On Sun, Sep 06, 2009 at 11:08:06AM +0200, Paul van der Vlis wrote:
>>>> Hallo,
>>>>
>>>> Ik heb een programma vertaald in het nederlands en na het vertaalwerk
>>>> wou ik dat pakket ook graag in het Nederlands zien.
>>>>
>>>> Na het downloaden van het source-pakket heb ik het .po file toegevoegd..
>>>> Na het draaien van "dpkg-buildpackage -rfakeroot" zie ik van alles
>>>> voorbijkomen wat goed lijkt, en dan dit:
>>> Juist.
>>>
>>>> ----------
>>>> # Add here commands to clean up after the build process.
>>>> /usr/bin/make distclean
>>>> make[1]: Entering directory `/home/paul/x2goclient-gtk/x2goclient-gtk-3.01'
>>>> make[1]: *** No rule to make target `distclean'. Stop.
>>>> make[1]: Leaving directory `/home/paul/x2goclient-gtk/x2goclient-gtk-3..01'
>>>> make: *** [clean] Error 2
>>>> dpkg-buildpackage: failure: fakeroot debian/rules clean gave error exit
>>>> status 2
>>>> ----------
>>> Da's niet zo mooi.
>>>
>>>> Ik neem aan dat ik iets moet wijzigen in de Makefile.am en dan met
>>>> automake een nieuwe Makefile.in moet genereren.
>>> Fout.
>>>
>>> Wat er moet gebeuren is dat 'debian/rules clean' niet de mist ingaat als
>>> de source tree al clean is. Dat doe je best door een minteken vóór de
>>> 'make distclean' in debian/rules te zetten, like so:
>>>
>>> clean:
>>> 	dh_testroot
>>> 	dh_clean
>>> 	-make distclean
>>>
>>> (er vanuit gaande dat 'dh_testroot' en 'dh_clean' daar al staan).
>> Er stond:
>> ---------
>> clean:
>>     dh_testdir
>>     dh_testroot
>>     rm -f build-stamp
>>
>>     # Add here commands to clean up after the build process.
>>     $(MAKE) distclean
>>     rm -f config.sub config.guess
>>
>>     dh_clean
>> ----------
>>
>> Begrijp ik het goed dat ik de "$(MAKE) distclean" moet disablen?
> 
> Disablen is een groot woord, maar er een minteken voor zetten is zeker
> wel een goed idee. 

Dit werkt inderdaad, bedankt!

Maar wat doet dat minteken eigenlijk?

( Ik ben bang dat ik erg weinig weet van make, en me er wat meer in zou
moeten verdiepen. )

> Alternatief:
> 
> [ -f Makefile ] && $(MAKE) distclean

Dit heb ik niet meer geprobeerd, omdat het vorige het goed deed.

> In elk geval wil je geen distclean als het ding al gedistclean'ed is,
> want dat werkt niet.

Bedankt voor je hulp!

Met vriendelijke groet,
Paul van der Vlis.
-- 
http://www.vandervlis.nl/


Reply to: