[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Package builden na vertalingWouter Verhelst schreef:
> On Sun, Sep 06, 2009 at 11:08:06AM +0200, Paul van der Vlis wrote:
>> Hallo,
>>
>> Ik heb een programma vertaald in het nederlands en na het vertaalwerk
>> wou ik dat pakket ook graag in het Nederlands zien.
>>
>> Na het downloaden van het source-pakket heb ik het .po file toegevoegd.
>> Na het draaien van "dpkg-buildpackage -rfakeroot" zie ik van alles
>> voorbijkomen wat goed lijkt, en dan dit:
> 
> Juist.
> 
>> ----------
>> # Add here commands to clean up after the build process.
>> /usr/bin/make distclean
>> make[1]: Entering directory `/home/paul/x2goclient-gtk/x2goclient-gtk-3.01'
>> make[1]: *** No rule to make target `distclean'. Stop.
>> make[1]: Leaving directory `/home/paul/x2goclient-gtk/x2goclient-gtk-3.01'
>> make: *** [clean] Error 2
>> dpkg-buildpackage: failure: fakeroot debian/rules clean gave error exit
>> status 2
>> ----------
> 
> Da's niet zo mooi.
> 
>> Ik neem aan dat ik iets moet wijzigen in de Makefile.am en dan met
>> automake een nieuwe Makefile.in moet genereren.
> 
> Fout.
> 
> Wat er moet gebeuren is dat 'debian/rules clean' niet de mist ingaat als
> de source tree al clean is. Dat doe je best door een minteken vóór de
> 'make distclean' in debian/rules te zetten, like so:
> 
> clean:
> 	dh_testroot
> 	dh_clean
> 	-make distclean
> 
> (er vanuit gaande dat 'dh_testroot' en 'dh_clean' daar al staan).

Er stond:
---------
clean:
    dh_testdir
    dh_testroot
    rm -f build-stamp

    # Add here commands to clean up after the build process.
    $(MAKE) distclean
    rm -f config.sub config.guess

    dh_clean
----------

Begrijp ik het goed dat ik de "$(MAKE) distclean" moet disablen?

> Dit gaat 'make distclean' wel uitvoeren, maar zorgt er daarbij wel voor
> dat eventuele fouten genegeerd worden.
> 
> Rapporteer meteen ook even een FTBFS bug (fails to build from source).
> Dit hoort niet te gebeuren.

Het betreft een package wat nog niet in Debian zit.

Met vriendelijke groet,
Paul van der Vlis.
-- 
http://www.vandervlis.nl/


Reply to: