[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Package builden na vertalingOn Sun, Sep 06, 2009 at 11:08:06AM +0200, Paul van der Vlis wrote:
> Hallo,
> 
> Ik heb een programma vertaald in het nederlands en na het vertaalwerk
> wou ik dat pakket ook graag in het Nederlands zien.
> 
> Na het downloaden van het source-pakket heb ik het .po file toegevoegd.
> Na het draaien van  "dpkg-buildpackage -rfakeroot" zie ik van alles
> voorbijkomen wat goed lijkt, en dan dit:

Juist.

> ----------
> # Add here commands to clean up after the build process.
> /usr/bin/make distclean
> make[1]: Entering directory `/home/paul/x2goclient-gtk/x2goclient-gtk-3.01'
> make[1]: *** No rule to make target `distclean'.  Stop.
> make[1]: Leaving directory `/home/paul/x2goclient-gtk/x2goclient-gtk-3.01'
> make: *** [clean] Error 2
> dpkg-buildpackage: failure: fakeroot debian/rules clean gave error exit
> status 2
> ----------

Da's niet zo mooi.

> Ik neem aan dat ik iets moet wijzigen in de Makefile.am en dan met
> automake een nieuwe Makefile.in moet genereren.

Fout.

Wat er moet gebeuren is dat 'debian/rules clean' niet de mist ingaat als
de source tree al clean is. Dat doe je best door een minteken vóór de
'make distclean' in debian/rules te zetten, like so:

clean:
	dh_testroot
	dh_clean
	-make distclean

(er vanuit gaande dat 'dh_testroot' en 'dh_clean' daar al staan).

Dit gaat 'make distclean' wel uitvoeren, maar zorgt er daarbij wel voor
dat eventuele fouten genegeerd worden.

Rapporteer meteen ook even een FTBFS bug (fails to build from source).
Dit hoort niet te gebeuren.

-- 
The biometric identification system at the gates of the CIA headquarters
works because there's a guard with a large gun making sure no one is
trying to fool the system.
  http://www.schneier.com/blog/archives/2009/01/biometrics.html


Reply to: