[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Package builden na vertalingOn Mon, Sep 07, 2009 at 10:13:11AM +0200, Paul van der Vlis wrote:
> Wouter Verhelst schreef:
> > On Sun, Sep 06, 2009 at 11:08:06AM +0200, Paul van der Vlis wrote:
> >> Hallo,
> >>
> >> Ik heb een programma vertaald in het nederlands en na het vertaalwerk
> >> wou ik dat pakket ook graag in het Nederlands zien.
> >>
> >> Na het downloaden van het source-pakket heb ik het .po file toegevoegd..
> >> Na het draaien van "dpkg-buildpackage -rfakeroot" zie ik van alles
> >> voorbijkomen wat goed lijkt, en dan dit:
> > 
> > Juist.
> > 
> >> ----------
> >> # Add here commands to clean up after the build process.
> >> /usr/bin/make distclean
> >> make[1]: Entering directory `/home/paul/x2goclient-gtk/x2goclient-gtk-3.01'
> >> make[1]: *** No rule to make target `distclean'. Stop.
> >> make[1]: Leaving directory `/home/paul/x2goclient-gtk/x2goclient-gtk-3..01'
> >> make: *** [clean] Error 2
> >> dpkg-buildpackage: failure: fakeroot debian/rules clean gave error exit
> >> status 2
> >> ----------
> > 
> > Da's niet zo mooi.
> > 
> >> Ik neem aan dat ik iets moet wijzigen in de Makefile.am en dan met
> >> automake een nieuwe Makefile.in moet genereren.
> > 
> > Fout.
> > 
> > Wat er moet gebeuren is dat 'debian/rules clean' niet de mist ingaat als
> > de source tree al clean is. Dat doe je best door een minteken vóór de
> > 'make distclean' in debian/rules te zetten, like so:
> > 
> > clean:
> > 	dh_testroot
> > 	dh_clean
> > 	-make distclean
> > 
> > (er vanuit gaande dat 'dh_testroot' en 'dh_clean' daar al staan).
> 
> Er stond:
> ---------
> clean:
>     dh_testdir
>     dh_testroot
>     rm -f build-stamp
> 
>     # Add here commands to clean up after the build process.
>     $(MAKE) distclean
>     rm -f config.sub config.guess
> 
>     dh_clean
> ----------
> 
> Begrijp ik het goed dat ik de "$(MAKE) distclean" moet disablen?

Disablen is een groot woord, maar er een minteken voor zetten is zeker
wel een goed idee. Alternatief:

[ -f Makefile ] && $(MAKE) distclean

In elk geval wil je geen distclean als het ding al gedistclean'ed is,
want dat werkt niet.

-- 
The biometric identification system at the gates of the CIA headquarters
works because there's a guard with a large gun making sure no one is
trying to fool the system.
 http://www.schneier.com/blog/archives/2009/01/biometrics.html


Reply to: