[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Antwoorden naar lijst, hoe te doenkarel Lucas wrote:
> Dat is waar. Ik knip de URL in 'Cc:' eruit en plak 'm daarna in 'To:',
> na het wissen van de sender.

Dat is omslachtig :-(
Maar goed dat je de moeite neemt om het te doen.

In kmail is het mogelijk m.b.v. een drop-down lijst naast elke adres regel 
het type van een adres te wijzigen tussen To, Cc en Bcc. Ik maak daar 
behoorlijk vaak gebruik van.

Geen wonder dat it zo tevreden ben met kmail als ik jullie verhalen zo 
lees :-)


Reply to: