[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Default antwoorden naar lijst, NIET doenOp 20090818 om 17:17 schreef Paul van der Vlis:
> Hallo,
> 
> Frans Pop merkte op dat het niet de bedoeling is om mail te sturen naar
> de auteur, als je ook een mail stuurt naar de lijst.
> Zie ook het tiende punt in de gedragscode [1].
> 
> Maar als je op een bericht uit deze groep wilt antwoorden, en je drukt
> op "beantwoorden" in je mailclient, dan krijg je de auteur, en als je
> "alleen beantwoorden" doet, zowel de groep als de auteur.
> Er is dus geen eenvoudige manier om alleen naar de groep te antwoorden
> zonder met de hand de geadresseerden te editten.

Sinds 1995 heeft de betere E-mail client een derde knop,
te weten  "Reply-To-List"

> In eerste instantie dacht ik dat dit een default zou zijn op alle Debian
> mailinglists, maar dat blijkt niet zo te zijn, want ik zag dat
> debian-live een default naar de lijst heeft.
> 
> Ik stel daarom voor om de listmaster te verzoeken deze lijst zo te
> veranderen dat er default een reply naar de lijst plaatsvind.

Als je blieft NIET!


> Zijn jullie het daarmee eens?


Nou, ik dus niet. Dat komt omdat ik vertrouwen in verstandige mensen heb.
Mensen kunnen (en moeten) zelf hun beslissingen nemen,
dat is inclusief waar hun reply naar toe moet/mag.


Cheers
Geert Stappers

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: