[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Default antwoorden naar lijst, NIET doenHoi,

>>> Frans Pop merkte op dat het niet de bedoeling is om mail te sturen naar
>>> de auteur, als je ook een mail stuurt naar de lijst.
>>> Zie ook het tiende punt in de gedragscode [1].

Hm, wat een flauwigheid. Op alle mailing lists waar ik op ben
geabonneerd, krijg je meestal een persoonlijke reply met een Cc naar de
lijst. Lijkt me niks mis mee. Als je moeite hebt met dubbele mails, dan
kan ik van harte een Message-ID filter met procmail en formail aanbevelen:

:0 Wh: .pm.msgid.lock
| /usr/bin/formail -D 8192 .pm.msgid.cache

>>> Maar als je op een bericht uit deze groep wilt antwoorden, en je drukt
>>> op "beantwoorden" in je mailclient, dan krijg je de auteur, en als je
>>> "alleen beantwoorden" doet, zowel de groep als de auteur.
>>> Er is dus geen eenvoudige manier om alleen naar de groep te antwoorden
>>> zonder met de hand de geadresseerden te editten.
>> Sinds 1995 heeft de betere E-mail client een derde knop,
>> te weten  "Reply-To-List"
> 
> Je bedoeld Mutt zeker ;-)
> 
> (bij geen enkele andere mailclient ken ik die handige functie, maar
> misschien dat Pine het ook heeft).
> 
>>> In eerste instantie dacht ik dat dit een default zou zijn op alle Debian
>>> mailinglists, maar dat blijkt niet zo te zijn, want ik zag dat
>>> debian-live een default naar de lijst heeft.
>>>
>>> Ik stel daarom voor om de listmaster te verzoeken deze lijst zo te
>>> veranderen dat er default een reply naar de lijst plaatsvind.
>> Als je blieft NIET!
>>
>>
>>> Zijn jullie het daarmee eens?
>>
>> Nou, ik dus niet. Dat komt omdat ik vertrouwen in verstandige mensen heb.
>> Mensen kunnen (en moeten) zelf hun beslissingen nemen,
>> dat is inclusief waar hun reply naar toe moet/mag.
> 
> Daar ben ik ook helemaal voor. Maar ik ben ook lui en daarom voor goede
> defaults.
> 
> Je kunt altijd nog met de hand gaan zitten editten waar een bericht heen
> moet, toch?

Ik ben ook tegen, vooral omdat het je de mogelijkheid ontneemt, om op
een simpele manier off-list te replyen.

Zie http://www.unicom.com/pw/reply-to-harmful.html voor mijn overige
argumenten ;-)

Groeten,
Martijn.

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: