[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Default antwoorden naar lijst, NIET doenMartijn Grendelman wrote:
> Hm, wat een flauwigheid. Op alle mailing lists waar ik op ben
> geabonneerd, krijg je meestal een persoonlijke reply met een Cc naar de
> lijst. Lijkt me niks mis mee. Als je moeite hebt met dubbele mails, dan
> kan ik van harte een Message-ID filter met procmail en formail
> aanbevelen: 
>
> :0 Wh: .pm.msgid.lock
> | /usr/bin/formail -D 8192 .pm.msgid.cache

Dat lijkt heel aardig, maar is in de praktijk een stuk lastiger, in het 
bijzonder als je procmail ook gebruikt om lijstmail naar afzonderlijke 
folders te filteren.

Je wil dan namelijk de lijst reply behouden (want alleen die heeft de 
juiste headers daarvoor) en de persoonlijke reply weggooien, en er is 
uiteraard geen zekerheid over de volgorde van ontvangst.


Reply to: